Stap 2. Planning en voorbereiding


Nadat we overeenstemming hebben bereikt over de offerte, maken we in overleg met u een planning. Voor werkzaamheden bij particulieren is het van belang dat de werkplaats van te voren vrij wordt gemaakt. Bovendien dienen bewoners zelf goed op de hoogte te zijn van de plaats waar leidingen en kabels in vloeren en wanden lopen teneinde lekkage of schade aan het elektriciteitsnetwerk te voorkomen.


« terug naar Stap 1 verder naar Stap 3»